Komponenty pro přestavbu

Nádrže na LPG

Rozdělujeme je podle tvaru na Válcové a Toroidní a podle materiálu ze kterého jsou vyrobeny na Ocelové a Kompozitní. Toroidní se dále dělí na Vnitřní a Vnější a Vnější se dodávají v provedení s Prázdným a Plným středem.

Jsou určeny k uchování a přepravě LPG v kapalném stavu o provozním tlaku zhruba 4 barů. Plní se na 80% svého obsahu. Při výrobě jsou podrobeny zkoušce tlakem o hodnotě 4 barů.

V případě nárazu se mohou pouze deformovat, nikdy nevybuchnou.

Plnící koncovky LPG

Díky této koncovce je možné pistolí natankovat LPG do nádrže. Jejich součástí je kuličkový tlakový ventil, který brání zpětnému unikání LPG z plnícího potrubí. V ČR se běžně setkáme se třemi druhy a to Italskou, skrytou s prodloužením na Italskou, a Holandskou.

Víceúčelový ventil – Multiventil

Tímto ventilem je utěsněna nádrž na LPG a zajišťuje následující provozní a bezpečnostní funkce:

Provozní:

  • plynový ventil uzavírá nádrž při vypnutém zapalování
  • odebírání pohonné hmoty z nádrže
  • ukazatele stavu paliva v nádrži

Bezpečnostní:

  • plynový ventil uzavírá nádrž při vypnutém zapalování
  • plnění nádrže do max. 80% obsahu
  • zastavení toku paliva při úniku nad 6 litrů za minutu (při poruše potrubí)
  • vypuštění plynu při přetlaku nad 27 bar
  • ruční uzavření přívodu plynu do nádrže a k přípojce dálkového plnění
  • tepelná pojistka odpustí v případě požáru plyn z nádrže

Plynotěsná schránka

Všechny LPG nádrže umístěné uvnitř vozidla musí mít multiventil uzavřený v plynotěsné schránce. Tato schránka pak musí mýt odvětrána mimo prostor vozu, aby se v případě jakéhokoliv úniku plynu zabránilo jeho hromadění ve voze a mohl se případně rozptýlit mimo vozidlo.

To zajišťuje plynotěsná schránka. U vnitřních toroidních nádrží je již konstrukční částí nádrže a v podstatě ji tvoří jen těsněné víčko a průchod mimo vozidlo. U válcových nádrží se přidává navíc na nádrž a odvětrávacími hadicemi se spojí s prostorem mimo vozidlo.

Vedení LPG

Vedení LPG od plničky do nádrže a z nádrže do motorového prostoru je realizováno vedením jako které se nejčastěji používá pogumovaná měděná trubka o průměrech 8 a 6 mm. U holandských systémů je k vidění silná vysokotlaká hadice a jako novinka jsou na českém trhu k dostání vysokotlaké plastové hadice. Naše firma z důvodu dobré letité zkušenosti používá právě měděné trubky.

Provozní ventil

Jedná se o elektricky spínaný ventil, velice často je jeho součástí i filtr kapalné fáze LPG a často je také součástí reduktoru. Spolu s el. ventilem na multiventilu tvoří soustavu el. ovládaných ventilů ve vozidle, která zajišťuje uzavření vedení LPG při vypnutém zapalování a zavírají se i v případě aktivace bezpečnostní pojistky při havárii.

Palivový elektrický ventil

Používá se většinou jen u montáží systémů I Generace pro přerušení dodávky benzínu do karburátoru. Vždy by na sobě měl mít i mechanický uzávěr.

Reduktor

Někdy milně označován jako směšovač. Má za úkol redukovat tlak LPG z nádrže na zhruba 1bar a měnit LPG z kapalného skupenství na plynné, tedy z něj dělat plynnou směs Propan-Butanu.

Vždy se napojuje na teplovodní okruh(rozvod vody po vozidle) ze které si bere teplo potřebné pro tuto přeměnu. U motorů bez vodního chlazení se nejčastěji využívá místo vody olejové náplně motoru.

Reduktor je vždy nutné zvolit s ohledem na výkon motoru. Často se při neodborné montáži stává, že se vozidlo osadí reduktorem v malým výkonem a ten pak není schopen vozidlo „ukrmit“ ve vysokých otáčkách. V ČR jsou dostupné desítky druhů reduktorů od desítek výrobců. Většinu těchto reduktorů je možné v případě potřeby zrepasovat.

Směšovač – mix

Jedná se z pravidla o hliníkový mezikus montovaný pod karburátor, nebo na škrtící klapku motoru. Má za úkol podobně jako karburátor vytvářet směs vzduchu a propan-butanu.

Dělají se přesné mixi na konkrétní motoru, nebo universální o daných průměrech, ale jsou jich stovky typů.

Je osazován na I a II generaci plynových zařízení.

Krokový motorek – servomotor

Jedná se o elektronický ventil s proměnnou hodnotou průřezu, který na základě hodnot od řídící jednotky dokáže regulovat průtok plynu. Používá se pro systémy II generace.

Pokud je osazen, najdete jej mezi reduktorem a směšovačem.

Přepínač

Jeho úkolem je řidiči umožnit přepínání mezi pohonem na LPG a benzinem. Dělají se kolébkové, nebo tlačítkové a většinou mají již v sobě zabudovaný ukazatel množství paliva v LPG nádrži. Dělají se jich stovky druhů.

Vstřikovací lišta, vstřikovače

III a IV generace plynových systémů využívá stejně jako benzínové systémy samostatných vstřikovačům které rozdělují plyn samostatně do každého válce zvlášť a jsou řízené řídící jednotkou. Dělají se buď samostatně, nebo osazené na vstřikovací liště.

Filtry LPG

Jako i benzín s naftou, i LPG není vždy úplně čisté palivo a proto se do transportní cesty vkládají filtr.

Rozdělujeme je na filtry kapalné fáze( ty jsou u všech systémů) a filtry plynné fáze (u systémů se vstřikováním plynné fáze). Ve většině případů jsou umístěny v nějakém pouzdře(kovovém, plastovém, hliníkovém), někdy jsou součástí ventilů nebo reduktorů. Je třeba je stejně jako benzínové a naftové po předepsaném intervalu měnit, nedoporučujeme ale dělat to doma. Fltry jsou součástí vysokotlakého systému (cca 4bar) což může vést k úrazu a případná netěsnost při a po výměně může způsobit až explozi.

Každý výrobce zařízení uvádí jiný interval (10 – 30 tisíc), ale pro jednoduchost se dá říct, že je to jako s olejem, tedy 15 000 km, což je běžná vzdálenost ujetá vozidlem za rok a může se tedy spojit i s případnou roční revizí a pravidelným seřízením.

Snímače tlaku, podtlaku a teploty

S příchodem II. generace LPG systému začaly řídící jednotky potřebovat znát i nějaké měřitelné hodnoty a to nejdříve teplotu, pak i tlak a podtlak. Proto výrobci začali osazovat reduktory a vstřikovací lišty čidly, začaly se dávat samostatná čidla, nebo čidla umístěná přímo v transportní cestě.

Řídící jednotka

S nástupem II. generace plynových systémů se součástí soustavy staly i ovládané komponenty, které bylo nutné něčím řídit. Tedy plynové systémy začaly obsahovat jednoduché řídící jednotky, které na základě údajů z vlastních snímačů a snímačů již na voze osazených, tyto komponenty řídily. S nástupem dalších generací se řídící jednotky stávají složitější a zároveň přesnější pro nastavení, což má za následek více práce s nastavením, ale zato komfortnější provoz a nižší spotřebu.

Existují stovky druhů od desítek výrobců. Většinou si každá dílna montuje nějaké svoje „osvědčené“ řídící systémy, se kterými se umí spojit a nastavit. Pokud tedy do takové dílny přijedete, může se Vám stát, že Vám nepomohou, protože se s ŘJ nedokáží spojit a odkáží Vás na jinou dílnu.

Speciální a ostatní díly

Spousta jednotlivých systémů je pak ještě doplněna speciálními díly pro konkrétní systém, nebo pro konkrétní vůz.

HAVEL PLYN a.s.

Studenec 311
512 33 Studenec

Tel.: 481 595 100
Mobil: 737 248 427

Objednávky na servis
dinova@havel-plyn.cz

Nacenění přestavby LPG / CNG
havel@havel-plyn.cz

Vedoucí autodílny
servis@havel-plyn.cz