Co je LPG

Co je vlastně LPG

LPG (Liquified Petroleum Gas – česky: Zkapalněný Ropný Plyn) někdy taky nazývaný autoplyn (autogas) je více jak 100 let známá směs uhlovodíkových plynů Propanu a Butanu.

Fyzikální vlastnosti LPG

 • Hustota (kapalná fáze) letní směs 540 kg/m³ (Propan 510 kg/m³, Butan 580 kg/m³)
 • Hustota plynné fáze cca 2,1 kg/m³ (Z 1 litru kapalné fáze vznikne asi 270 litrů plynu)
 • Výhřevnost cca 12,9 kWh/kg (46,44 MJ/kg)
 • Složení: Zimní LPG směs (60% P a 40% B); letní LPG směs (40% P a 60% B)
 • Teplota varu: -11,7 °C (zimní LPG směs), -5,3 °C (letní LPG směs)

Je přírodního původu a získává se jako doprovodný produkt při těžbě zemního plynu (60%) a rafinaci ropy (40%), je tedy převážně získáván z fosilních zdrojů energie.

Za normálních podmínek je propan-butan v plynné podobě, ale poměrně snadno ho je možné ochlazením nebo stlačením převést do kapalného stavu čímž se z něj stane právě LPG. Zkapalněním zmenší objem zhruba 550krát, což je velice vhodné pro transport.

Pokud se ale dostane do normálních podmínek, okamžitě zase mění skupenství na plynné a k tomu potřebuje tu samou energii, která ho přeměnila na kapalinu a tu získá z tepla okolního prostředí. Proto se při montáži využívá tepla z chladícího systému, případně olejové náplně vozidla.

LPG je netoxický inertní plyn. Při případném úniku se okamžitě odpařuje a následně se rozptyluje v ovzduší, kde nezpůsobuje žádné škody. Nemůže tedy na rozdíl od nafty a benzínu kontaminovat půdu ani vodu.

LPG je jedno z tzv “čistých“ fosilních paliv. Při jeho spalování je produkuje mnohonásobně menší množství škodlivých látek a výsledkem je převážně vodní pára. Díky tomu se v motorech neusazuje žádný karbon vznikající při spalování benzinu, což vede snižuje případné náklady na servis a zároveň se tím prodlužuje životnost motorového oleje. Produkce vodní páry má ale za následek zkrácení životnosti výfukového potrubí, kde vlivem teplot a tvaru výfuku pára kondenzuje a vzniklá voda zapřičiňuje rychlejší korozi výfukového systému, hlavně při krátkých jízdách.

Srovnání produkce výfukových zplodin:

Emise prachových částic: Jedno dieselové vozidlo vyprodukuje 120x více rakovinotvorných prachových částic než srovnatelné vozidlo jezdící na LPG.

NOx: Teprve 20 LPG vozidel vyprodukuje stejné množství oxidů dusíku (NOx) jako jedno dieselové vozidlo.

CO2: Benzínové vozidlo produkuje o zhruba 20 % více CO2 než vozidlo poháněné LPG Dieselové vozidlo produkuje o zhruba 2 % více CO2 než vozidlo poháněné LPG

Dostupnost a rozšíření LPG

LPG je nejdostupnějším alternativním palivem. V Evropě je LPG distribuováno prostřednictvím 17.500 čerpacích stanic. Na území ČR se přitom nachází zhruba 900 ČS LPG.

Interaktivní mapa LPG čerpacích stanic (www.seznamlpg.cz)

LPG se dá velmi dobře transportovat. V kapalném stavu je jeho objem zhruba 270krát menší než ve stavu plynném. Může být transportováno po moři, železnici i silnicích. Jeho skladovací možnosti jsou široké – od plnitelných PB lahví po velké nádrže a podzemní tanky.

LPG je nejrozšířenějším alternativním palivem. V Evropě LPG pohání více než 4 milióny vozidel. Také v celosvětovém měřítku má tato alternativa velkou váhu: jezdí na něj více než 13 mil. vozů. V ČR se ročně realizuje zhruba cca 10.000 přestaveb na LPG. Podle statistik Ministerstva dopravy jezdí v současnosti v ČR celkem 140 tis. osobních vozidel a cca 6 tis. dodávkových vozidel na LPG

Proč jezdit na alternativní palivo

Světové zásoby ropy se neustále tenčí, jejich spotřeba se zvyšuje a v tom důsledku roste cena nafty i benzinu. Vzhledem k umístění největších ložisek ropy na politicky nestabilních a teroristy často napadaných oblastech, nedá se očekávat že by do budoucna někdy výrazně klesla její cena.

Provoz automobilu tedy stojí nemalé finanční prostředky. Tento problém se dá řešit třemi způsoby. Vydělávat mnohem víc peněz, přestat vozidlem jezdit nebo začít jezdit na nějaké alternativní palivo.

V Čechách jsou relativně dostupná tři a to LPG, CNG a E85. V malém měřítku se již projevuje pohon na elektřinu a LNG ale zatím se jedná o zanedbatelná procenta provozovaných vozidel.

Výhody přestavby na LPG:

 • Náklady na provoz klesají zhruba o 50% oproti benzinu a zhruba o 30% oproti naftě.
 • LPG je nejrozšířenějším alternativním palivem v ČR i na světě, v ČR je na 900 čerpacích stanic a stovky montážních a servisních dílen.
 • Prodlužuje se životnost motorového oleje i samotného motoru, nevytvářejí se karbonové usazenin.
 • Spalováním se produkuje mnohem méně nežádoucích výfukových plynů.
 • 100% návratnost do investice a mnohdy další úspora v řádu ceny vozu.Čím víc jezdíte, tím víc šetříte.
 • Vozidlo s pohonem LPG, CNG, LNG, elektromobily, vozidla s hybridním pohonem a vozidla vybavena motorem určeným výrobcem ke spalování benzinu a E85 neplatí silniční daň. Ta může činit až několik tisíc ročně v závislosti na tubulkovém ohodnocení jednotlivého vozidla.
 • Podle velikosti nádrže se zvýší dojezd vozidla o množství plynu, který se vejde do LPG nádrže
 • Nadále zůstává možnost jezdit na benzin bez jakéhokoliv omezení.
 • Sníží se hlučnost motoru
 • Je téměř nemožné aby Vám nějaký zloděj palivo ukradnul, pokud bude vozidlo provozovat nějaký zaměstnanec, nebude si odlévat palivo do svého kanistru.
 • Zařízení lze kdykoliv přemontovat do jiného vozidla stejného počtu válců (platí pro sekvenční vstřikování plynu), případně lze použít nějaké komponenty pro přemontování

Nevýhody přestavby na LPG:

 • Počáteční investice na montáž (schválení) zařízení do vozidla (10 000 - 40 000 Kč)
 • Zmenšení zavazadlového/nákladového prostoru, v případě použití toroidní nádrže tento problém odpadá, ale musí se vozit někde rezervní kolo/dojezdové kolo/ nebo sada na opravu defektu pneumatiky.
 • Snížení výkonu motoru (asi o 5% - neplatí pro sekvenční vstřikování LPG)
 • Zvýšení spotřeby paliva (asi o 10%)
 • Zákaz vjezdu do některých podzemních garáží, kde majitelé nemají instalované odsávání od podlah, ani čidla indikující případný únik plynu.
 • U motorů se vstřikováním benzínu přímo do hlavy válců (nejčastěji označované jako FSI, TSI, u koncernu VW, GDI u Mitsubishi, DISI u Mazdy, THP u Peugeotu a Citröenu) se spotřeba benzinu i při jízdě na LPG pohybuje od 10-30 % v závislosti na stylu jízdy.Toto vychází z konstrukčního hlediska, kdy se tímto palivem musí chladit benzínové vstřikovače, jinak by došlo k jejich zničení.

 • Do prvního seřízení po montáži (cca 1500 km) občas svítící kontrolka diagnostiky motoru (u některých typů vozidel s vysokou citlivostí na korekce směsi se může kontrolka nepravidelně rozsvěcovat i potom - není nutno řešit, pokud není pozorován nepravidelný chod motoru při provozu na benzín).
 • U některých typů motorů problém se zaklepáváním ventilových sedel motoru-lze předejít montáží systému FlashLube.
 • Povinnost jednou ročně absolvovat revizi plynového zařízení a nutnost měřit emise na obě paliva tedy LPG i benzin což za dva roky činí náklady zhruba 1000 Kč.

HAVEL PLYN a.s.

Studenec 311
512 33 Studenec

Tel.: 481 595 100
Mobil: 737 248 427

Objednávky na servis
dinova@havel-plyn.cz

Nacenění přestavby LPG / CNG
havel@havel-plyn.cz

Vedoucí autodílny
servis@havel-plyn.cz