Bezpečnost LPG

Vozidla na LPG jsou bezpečná

Mnoho řidičů i automechaniků se domnívá a tvrdí, že automobil s pohonem LPG je nebezpečný a reálně hrozí výbuchem. Toto jsou naprosto neopodstatněná a nedoložitelná tvrzení.

Dosud nebyl v Evropě zaznamenán výbuch vozidla s homologovanou a pravidelně kontrolovanou přestavbou na LPG

Odborně instalované zařízení a pravidelně jednou ročně (jak předepisuje zákon) prováděné revize předcházejí jakýmkoliv bezpečnostním rizikům. Tato zařízení systému LPG jsou navíc několikanásobně jištěná proti vznícení.

Co se děje s plynem při nehodě

Propan-butan je sice výbušný při smíšení se vzduchem, ale při požáru vozidla nebo dopravní nehodě, kdy dojde k deformaci nádrže, je plyn upouštěn bezpečnostním ventilem mimo prostor vozidla. Nádrž s plynem proto nemůže explodovat, ale vyhořívá, a to ve vlnách a bezpečně mimo vozidlo. Zde je tedy rozdíl oproti benzinovým nádržím, které explodovat mohou.

Na tomto videu je Crashtest vozidla s přestavbou na LPG a následná simulace požáru tohoto vozidla:

Nelze samozřejmě popřít, že v minulosti došlo k několika explozím plynu v automobilech, způsobených únikem LPG paliva, ovšem následná šetření mluví o příčinách jako neodborná montáž, případně neodborný servis. Příčinou tak většinou bylo použití nevhodných komponentů, neodbornost či neopatrnost při manipulaci se systémem z důvodu jiných prací na vozidle (svařování) a také neodborné „vylepšení“ zásahy do systému ze strany samotných provozovatelů. Nevíme o jediném závěru šetření, který by udával jako příčinu selhání palivového systému LPG jako takového, jeho konstrukci, technické provedení, výrobní provedení či použité materiály a komponenty.

LPG versus benzin/nafta z pohledu bezpečnosti

Mnoho majitelů automobilů přemýšlí o přestavbě na pohon LPG, ale odradí je obava týkající se právě bezpečnosti takového vozidla.

Většina uživatelů vozidla se již dávno nezabývá úvahami o nebezpečnosti přítomnosti benzínu, či nafty ve vozidle, je to prostě součástí našeho každodenního života. Všichni předpokládají, že benzínové a naftové nádrže motorových vozidel jsou bezpečné! Opak je ale pravdou, palivová nádrž na benzin/naftu ať už plná nebo poloprázdná, stejně tak i palivové vedení, je určitým nebezpečím ve vozidle a to hlavně ze svého konstrukčního hlediska.

Palivové nádrže benzin/nafta

Konstruktéři moderních vozidel jsou pod stálým tlakem snižování váhy vozidla z důvodu snižování spotřeby a emisních norem. Palivové nádrže se proto vyrábí z velmi slabého plechu nebo lehkého plastu a to jen tak robustně, aby splňovaly normy pro udržení paliva v stojícím, jedoucím vozidle, případně absorbovali energii při náhlém zastavení nebo havárii. Většinou se k tomu využívá i celistvosti karoserii, která následně při uchycení celou nádrž zpevní. Při větších haváriích ale občas dojde k poškození nádrže nejčastěji ve spojích a benzín/nafta se rozlije po okolí, kde následně může relativně snadno dojít k jejich vznícení od horkých částí vozu, nebo případného zkratu.

Nádrže na LPG

LPG nádrž, na rozdíl od benzínové/naftové nádrže, je určena k plnění tekutým palivem pod tlakem. To znamená, že LPG nádrže jsou vyrobeny z několika milimetrového ocelového plechu a jsou tudíž několikanásobně odolnější než benzínové/naftové nádrže. LPG nádrž je konstruována k uchovávání paliva pod tlakem kolem 10 baru, ale před schválením do silničního provozu musí vyhovět tlakové zkoušce 48 baru! Všechny LPG nádrže jsou testovány tímto způsobem, což neplatí pro benzínové/naftové nádrže.

Díky své robustní konstrukci několikanásobně předčí benzínové/naftové nádrže v odolnosti jak při expanzi paliva v samotné nádrži, (např. z důvodu zvýšení okolní teploty), tak i v případě nárazu zvenčí (kolize vozidla). V případě kolize vozidla, kdy dojde až ke kontaktu s nádrží se tak nádrž sice může zdeformovat/promáčknout, ale neroztrhne se a neuvolní samovolně svůj obsah.

Konstrukce dalších částí palivového sytému

Většina moderních vozidel se vstřikováním paliva je již vybavena bezpečnostní pojistkou, která v případě kolice vypne palivové čerpadlo a zabrání tak další distribuci paliva z nádrže.V případě, že není náraz dostatečně silný, nebo ve směru na který pojistka reaguje(například z boku) nebo že se poškodí jen palivové vedení(prasklá hadice v motorovém prostoru, poškozené vedení na podvozku např. jízdou v terénu) dochází i nadále k úniku paliva což může mít velmi vážné následky.

LPG je v těchto případech bezpečnější

V případě kolize jsou elektrické ventily napojeny na stávající pojistku a automaticky se zavřou. Pokud by došlo k poškození vedení od nádrže do motorového prostoru, přívod plynu se automaticky zavře mechanickým bezpečnostním ventilem reagujícím na nadměrný průtok plynu. Únik plynu se tím zastaví a uniklé množství se v krátké době rozptýlí na nehořlavou koncentraci. Pokud by došlo k poškození vedení od plnící koncovky k nádrži, tak toto vedení je ventily těsněno automaticky a plyn se pouze opět rozptýlí.

Palivové vedení

Pokud se poškodí palivové vedení u benzínu nebo nafty, tak čerpadlo nadále dodává palivo a to uniká pod tlakem v místě poškození. Pokud by došlo k poškození vedení a zároveň díky pojistce vypnutí čerpadla, dojde i tak k úniku takového množství paliva, které je schopné se následně vznítit a způsobit případnou následnou explozi palivové nádrže.

Palivové vedení u benzinu a nafty je nejčastěji realizováno tenkostěnným ocelovým nebo plastovým potrubím. Ocelové potrubí bohužel podléhá korozi a plastové je náchylné k poškození v ohybu a není odolné vůči teplu. LPG je ve většině případů vedeno pogumovaným měděným potrubím bez jakýchkoliv spojů od nádrže po provozní ventil v motorovém prostoru. Měď nepodléhá korozi a je odolná vůči ohybu i vysokým teplotám. Tedy i samotné vedení je bezpečnější.

Našim cílem není tvrdit, že provoz na benzín/naftu je nebezpečný, ale poukázat na skutečnosti potřebné k posouzení bezpečnosti palivového systému LPG ve vozidlech v kontrastu s pohonem na benzín a naftu, které již akceptujeme jako relativně bezpečné palivo.

Závěrem

Po shrnutí nejdůležitějších informací týkajících se bezpečnosti palivových systémů vyplývá, že palivový systém LPG je mnohem bezpečnější než jakýkoliv jiný benzínový či naftový palivový systém.

Je také třeba si uvědomit, že palivový systém LPG je systém jako každý jiný, a vyžaduje tedy pravidelný servis nezbytný pro jeho bezpečnost a správnou funkci.

Nutno podotknout, že pokud je přestavba vozidla na pohon LPG provedena akreditovanou montážní dílnou, je záruka, že budou použity jen takové systémy a komponenty, které jsou otestované a schválené. Rizika, která přibudou po přestavbě vozidla na pohon LPG, jsou mnohem nižší než rizika, která už dávno akceptujeme při jízdě na benzin nebo naftu.

HAVEL PLYN a.s.

Studenec 311
512 33 Studenec

Tel.: 481 595 100
Mobil: 737 248 427

Objednávky na servis
dinova@havel-plyn.cz

Nacenění přestavby LPG / CNG
havel@havel-plyn.cz

Vedoucí autodílny
servis@havel-plyn.cz